HeaderA

*חשוב לציין שבמידה ונמצאת זכאי אנו מתחייבים ב 100% לביצוע הפעולה והתשלום הינו על בסיס הצלחה בלבד .

שירות מבוקש

פרטים אישיים

מטרת ההלוואה / משיכת הכספים

מצב תעסוקתי

תחום עיסוק

וותק במקום העבודה

שכר חודשי נטו

האם קיימים תלושי שכר?

מצב מגורים

הסטוריה תעסוקתית

האם החלפת מקומות עבודה במהלך החיים?

האם לקחת הלוואה בעבר כנגד אחת הקרנות :

סכום החסכון הפנסיוני :

פרטים פיננסיים

האם היו תיקים בהוצל״פ

האם חזרו ציקים בשנים האחרונות

האם בבעלותך חשבון בנק תקין ומסודר לקבלת כספים