מדיניות הפרטיות של קבוצת פתרון

מדיניות פרטיות

מבוא

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של קבוצת פתרון פ.כ. בע"מ (להלן: "החברה ו/או קבוצת פתרון").

מדיניות פרטיות זו מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שנאסוף או שתמסור לנו, עלייך או על אחרים. באמצעות האתר, האפליקציות שלנו או באופן אחר, במסגרת תהליך הסיוע במימוש זכויותיך השונות.

אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו בכדי לסייע לך במימוש זכותך בכל הקשור באיתור כספים בקרנות הפנסיה ומשיכת כספי התגמולים ושאר השירות המוצע באתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים המוצעים.

מדיניות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים כאמור לעיל וכן על מידע שניתן לזיהוי באופן סביר.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר קבוצת פתרון, משום שהם חלים עליך.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

מדיניות פרטיות

כאשר אתה גולש באתר החברה ו/או גולש בדף הפייסבוק של קבוצת פתרון אתה בעצם בוטח בנו – אנו מבינים שזו אחריות גדולה ומשקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך.

מטרת מדיניות זו להסביר לך בצורה שקופה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישתך באתר האינטרנט של קבוצת פתרון (להלן: ״האתר״) ו/או באמצעות דף הפייסבוק של החברה.

החברה מחויבת להגן על המידע האישי שלך באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים.

*** נבקשך לקרוא בעיון מדיניות זו ולהבין את עמדותיה ונהליה של החברה בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו החברה תנהג בו.

אישור המדיניות על ידי המשתמש

שימושך באתר על ידי רישום, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת נהלי החברה המפורטים בה, וכי אתה מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע האישי שלך, לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי החברה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.

במידה שתמסור לחברה כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע אישי, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהאתר ו/או מהסיוע של חברתנו במימוש זכויותיך. אם אינך מסכים לתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

בעת מסירת המידע אודותיך, הנך מאשר ומסכים כי המידע שתמסור כעת או בעתיד נמסר מרצונך ובהסכמתך, ובלא שחלה עליך חובה חוקית למוסרו.

מאגר מידע ודיוור ישיר

לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו מתן שירות ללקוחות החברה, תפעול וניהול המכירות, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים, שירותי דיוור ישיר והעברת המידע לחברות בנות ו/או סוכנים מורשים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר. חלק מהנתונים שנאספו ישמרו במאגרי המידע של קבוצת פתרון ובאחריותה (מאגר מידע הינו אוסף נתונים אישיים המוחזק במדיה דיגיטלית). אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.

סוגי המידע הנאסף

 1. מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר ומצב משפחתי.
 2. מידע הנדרש לצורך זיהוי, לרבות צילום או סריקה של תעודת זהות.
 3. מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי וכישורים.
 4. מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש.
 5. מידע רפואי, בריאותי ואישי, כגון מידע על נכויות, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, מצב רפואי, הרגלים כגון עישון, שתיית אלכוהול והיסטוריית תאונות ותביעות.
 6. הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן, כולל אופן הדיבור.
 7. מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה.

*** בעת שתמסור לחברה את פרטיך באמצעות האתר ו/או דף הפייסבוק – החברה תעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

 1. המידע נאסף בכדי לסייע לך במימוש זכותך בכל הקשור בסיוע וליווי בתהליך משיכת כספי הפנסיה וכן סיוע באיתור כספים בקופות הגמל השונות.
 2. המידע נאסף ליצירת קשר איתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך ו/או בכדי לעדכן אותך אודות התהליך שבחרת לקבל בו סיוע במימוש זכותך באמצעות קבוצת פתרון.
 3. בדיקת זכאות בתיק הפיננסי.
 4. זיהוי לקוחות.
 5. שיפור השירותים שלנו ושיפור תהליכי העבודה.
 6. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

שימוש ושיתוף מידע

החברה תשתמש במידע האישי שלך אך ורק לצורך הזכות שביקשת לממש בסיוע קבוצת פתרון (כגון: משיכת כספי הפנסיה, בדיקת אופציה לקבלת הלוואה ושאר השירותים המוצעים באתר).
כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים שקשורים לזכות שביקשת לממש.
בעת אישור מדיניות הפרטיות ובחירתך להעביר את פרטי ההתקשרות עם החברה, המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח אליו מפעם לפעם, בדיוור ישיר ולרבות באמצעות הודעות טקסט ודואר אלקטרוני, הצעות שונות, מידע ופרסומות. ידוע למשתמש והוא הסכים לכך, בעת השארת הפרטים, כי הפרטים ישמשו את החברה למשלוח דברי פרסומת. המשתמש יוכל בכל עת להודיע על הסרת פרטיו וביטול הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, בפרטי הקשר שלהלן.

העברת מידע לגורמים שלישיים

קבוצת פתרון עושה את מלוא המאמצים בכדי לשמור על פרטיותך אך ייתכן שהחברה תידרש על פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר.

ייתכן גם שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו ולאספקת הסיוע שנדרש על ידך.

כמו כן, ייתכן ונשתף את המידע האישי שלך במקרה ונאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין שלנו או של צד שלישי הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שאנו סבורים כי אינטרס זה אינו מתבטל על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות הדורשות הגנה על הנתונים האישיים שלך.

זכויותיך

בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:

גישה למידע האישי שלך – עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה לנתונים האישים שאנו מעבדים אודותיך;

זכות לתיקון – הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלך כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים;

הזכות למחיקה – הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שלך;

הזכות להגביל – הזכות לבקש מהחברה להפסיק באופן זמני או לצמיתות לעבד את כל הנתונים האישיים שלך או חלקם;

זכות להתנגד או לבטל הסכמה – הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך מטעמים הקשורים למצבך או להתנגד לעיבוד הנתונים למטרות שיווקיות.

כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו – www.pitarongroup.com עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו ובמקרה שנרצה להחיל שינוי זה גם על מידע שכבר מסרת לנו, נשלח לך הודעה במטרה לבקש את הסכמתך לכך. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

יצירת קשר

תודה שקראת את מדיניות הפרטיות שלנו. אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות זו, אנא פנה אלינו דרך אתר האינטרנט – www.pitarongroup.com.